Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych,
przekazujemy Państwu informację na temat Państwa praw związanych z
przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mirosław
Juza FEN- Osłony Okienne z siedzibą przy ul. Pastelowe 11 Kraków 30 -386
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontynuacji
współpracy pomiędzy FEN – Osłony Okienne a Panem/Panią oraz w celu
marketingu bezpośredniego realizowanego przez FEN – Osłony Okienne.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych
wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych
interesów administratora oraz w celu przesyłania ofert cenowych, sporządzania
umów na zamówienia oraz ewentualnych prac serwisowych. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w
czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych
osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie
ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych przez FEN – Osłony Okienne narusza przepisy o ochronie danych
osobowych. Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą w
żadnym stopniu przekazywane do osób/Państw trzecich. Pani/Pana dane nie
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W
zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera
się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym
wnieść sprzeciw lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na
adres e-mail: rodo@najtanszewewszechswiecie.pl

Zapraszamy do kontaktu

Umów się na bezpłatny pomiar

Kontakt

Kontakt

Napisz do nas

Na wszystkie wiadomości odpisujemy w przeciągu 24 godzin, w dni robocze