Klauzula informacyjna dotycz膮ca ochrony danych osobowych

Z uwagi na zmieniaj膮ce si臋 przepisy o ochronie danych osobowych, przekazujemy Pa艅stwu informacj臋 na temat Pa艅stwa praw zwi膮zanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

Informujemy, 偶e administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miros艂aw Juza FEN- Os艂ony Okienne z siedzib膮 przy ul. Pastelowe 11 Krak贸w 30 -386 Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celu umo偶liwienia kontynuacji wsp贸艂pracy pomi臋dzy FEN 鈥 Os艂ony Okienne a Panem/Pani膮 oraz w celu marketingu bezpo艣redniego realizowanego przez FEN 鈥 Os艂ony Okienne.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezb臋dne do realizacji wskazanych wy偶ej cel贸w oraz odpowiadaj膮cych tym celom prawnie uzasadnionych interes贸w administratora oraz w celu przesy艂ania ofert cenowych, sporz膮dzania um贸w na zam贸wienia oraz ewentualnych prac serwisowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezb臋dne do wykonywania w/w czynno艣ci. Pomimo dobrowolno艣ci, konsekwencj膮 niepodania danych osobowych b臋dzie brak mo偶liwo艣ci wykonywania w/w czynno艣ci.

Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania podanych przez Pani膮/Pana danych osobowych s膮 przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZ膭DZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozosta艂ym zakresie - udzielona przez Pa艅stwa zgoda.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, je艣li uzna Pani/Pan, 偶e przetwarzanie danych osobowych przez FEN 鈥 Os艂ony Okienne narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie b臋d膮 w 偶adnym stopniu przekazywane do os贸b/Pa艅stw trzecich. Pani/Pana dane nie b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany i nie b臋d膮 profilowane.

Przys艂uguje Pani/Panu prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Pani膮/Pana informacji opiera si臋 na udzielonej przez Pani膮/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.

Je艣li chce Pani/Pan zmieni膰 zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnie艣膰 sprzeciw lub cofn膮膰 swoj膮 zgod臋, prosimy o wys艂anie wiadomo艣ci na adres e-mail: rodo@najtanszewewszechswiecie.pl